İMANIMIZ KİME?

  Resulullah (s.a.a) ‘in soyu Hz.İbrahimin oğlu Hz.İsmail’den gelmektedir. Hz.İbrahim (a.s) Mekke de Hz.Hacer annemizi ve oğlu Hz.İsmail’i bırakarak.Şam’a doğru gitti. Hz.Hacer ve Hz.İsmail’in Bir süre sonra yanlarındaki su tükendi.

  İMANIMIZ KİME?
Gökhan Demir

  İMANIMIZ KİME?

  Çocuğunun susuzluktan kıvrandığını gören Hacer dayanamadı, yardım edecek bir insan ya da su aramaya çıktı. Ancak bulamadı. Safa tepesinden Merve tepesine çıktı, yine hiç bir şey göremedi. Çaresiz bir halde bu tepeler arasında yedi kere gidip geldi. (Bu 7 kere gidip gelme Hac ibadeti içinde de temsil edilir.) Son defa Merve tepesine ulaştığında meleği gördü. Melek, bugün Zem Zem kuyusunun bulunduğu yeri kazdı ve yerden bir su fışkırdı. Hz.Hacer oğlu İsmail (a.s) ile birlikte orada kalmaya başladılar. Çok geçmeden  Arap kabilesinden bazı kimseler Mekke’nin aşağı kısmında konakladılar. Bu sırada suyu ve Hz.Hacer’i gördüler. Ondan suyun yakınına yerleşmelerine izin vermesini istediler. Hz.Hacer de suyun kendisine ait olması şartıyla yerleşmelerine izin verdi. Daha sonra başka insanlar da gelerek buraya yerleşmeye devam ettiler. Böylece burası bir yerleşim yeri halini aldı.

   Hz.Muhammed’e ötekiler,  gelme diyen araplarla soy ve ırk olarak aynı olmadığının bir delilidir bu hadise.Alemlere Rahmet Hz.Muhammed (s.a.a) Araplara değil tüm kainata gönderilimiş bir peygamberdir.Yüz yıllardır araplar Allah’ın dinini yaşamak yerine  Allah’ın dinden rant elde etmeyi tercih etmişlerdir.Resulullah (s.a.a) ve ehl-i Beytini asla kendilerinden kabul etmemişlerdir.İyikide etmemişler.

   Araplar Allah’ın sevgilisi Muhammed Mustafa (s.a.a) ve Ehl-i Beytine zulm ederek katletmişlerdir.Allah (cc) adına Allah’ın habibullahının sevdiği, sectiği Ehl-i Beytini  kafir olmakla suçlayarak bir, bir kestiler dünyada eşi benzeri olmayan zalimlikleri yaptılar. Emeviler 30 yıl boyunca Allah’ın sevdiği seçtiği sevgilisi Muhammed Mustafa (s.a.a) Ehl-i  Beytine camilerde hutbelerde lanet okutmuşlar. Bu zihniyette ki insanların bu asırda ABD kuklası olması kadar normal ne olabilir ki.

  ABD şeytanın açık hizmetkarıdır.Müslümanların karşısına geçerek şeytanın hizmetkarı olan abd ‘nin yanında olan Arap devletleri adeta ‘abd’ ve israile  tapıyorlar. Suudi Arabistan müftülerinden Şeyh Abdullah El Temimi, Siyonist kanalı, Kanal 2’ye verdiği röportajında ‘İsrail düşmanımız olmadı asla da olmayacaktır. ‘Bizler, İsrail’le aynı cebhede yer almaktayız’’ demişti.

   Allah (cc) Maide suresi 81. Ayeti celilede şöyle buyuruyor: ’Eğer onlar Allah'a, Peygambere (Hz. Muhammed s.a.a.), indirilen Kur’an-a inanmış olsalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.’  Siz bir düşün Allah (cc) bu araplara öyle bir bela ve lanet vermiş ki kafirleri kendilerine dost Müslümanları düşman görüyorlar.Allah’a  iman eden insanlar ne gerekçe olursa olsun Allah’ın düşmanı kafiri Allah’a rağmen dost, Allah’ın dostu olan Müslümanlara düşman olur mu? Allah’ın sevgilisi Muhammed Mustafa (s.a.a) vefatı ile başlayan ihanet bu günümüze kadar devam etmiş kıyamete kadarda devam edecektir.

  Allah (cc) Şura suresi 23.Ayeti kerimede ‘’İşte Allah, iman edip de salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: “Ben, peygamberliğeme karşılık  sizden hiç bir üçret istemiyorum.Sadece Ehl-i Beyt'imi sevmenizi istiyorum” Kim bir iyilik kazanırsa, biz ondaki iyiliği (sevabı) arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir.’’ Buyurmuştur.

  Kur’an da adı geçen Ehl-i Beyt’i sevmek şöyle dursun peygamberimizin emanet olan evlatların, o mazlum İmamların başlarını kestiler etlerini liğme, liğme eylediler,çoluk çocuklarını kadınlarını eziyet vererek sürgün ettiler. Ancak bu zihniyetin balaları abd ve israilin senaryosu olan büyük orta doğu projesi ‘BOP’ aslında büyük israil projesini Allah’a rağmen  hayata geçirmek için İslam dünyasını hiç düşünmeden kana buladılar.

  Aziz Müslüman Türk kardeşlerim bu zihniyette olan mahluklara Müslüman denir mi? Peşlerinden gidilir mi? Allah’a rağmen şeytana askerlik yapılır mı? Aklımızı başımıza alalım İmamımız Allah’a mı? Yoksa bizi türlü vaadlerle güzel hatiplikleri ile avlayarak gönlümüze giren liderlere mi? Allah’ inat edenin adı Kafirdir.Müslümanı bırakarak türlü bahaneler üreterek kafirlerle iş birliği yapmak onlara piyon olmak ne insanlık ahlakıdır, nede İslam ahlakıdır.

  Allah (cc) ‘Ya Musa! Benim için ne amel yaptın? buyurdu. O da, ‘Ya Rabbi! Senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim ve Seni zikrettim’ deyince, Allah-ü Teâlâ, ‘Namaz, senin için burhandır. Oruç, seni Cehennemden koruyan kalkandır. Zekât, mahşer günü, herkes sıcaktan yanarken, sana gölge yapacaktır. Zikir de, o gün, karanlıkta, sana nur olacaktır. Benim için ne yaptın?” buyurdu. Hazret-i Musa, ‘Ya Rabbi, Senin için olan amel nedir? Dedi. Allah-ü Teâlâ, ‘Sevdiğimi Benim için sevdin mi ve düşmanımı düşman bildin mi?’ buyurdu.

Değerli kardeşlerim bu sorusu Allah (cc) bir gün bizede soracak bu soruya cevabımız hazır mı?