ALLAH’A DÜŞMAN OLANA TOLERANS GÖSTERİLİR Mİ?

      Allah (cc) insanları ve âlemleri yaratan dır. Her şey O’nun dur. Din O’nun dur. Dünya ya gelen ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem (a.s)’dan son peygamber âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.a)’e kadar bütün peygamberlere gelen din aynı din Dr.alar (cc) gönderdiği kitapları ve peygamberleri şeytan’a uyarak kabullenmeyen dünya hayatına ve hırslarına yenik düşen kavimler Allah’ın kitaplarını tahrip ettiler peygamberlerine ya eziyet ettiler, ya da katlettiler.

ALLAH’A DÜŞMAN OLANA TOLERANS GÖSTERİLİR Mİ?
Gökhan Demir

ALLAH’A DÜŞMAN OLANA TOLERANS GÖSTERİLİR Mİ?

   Allah (cc) daha önce gelen kitapların, tahrip olduğunu da anlatan kitap ve peygamber göndererek insanları şeytanın tuzakların dan koruyarak, doğru yola yönelmesini istemiştir. Dünya ya Allah (cc) 124 bin bir rivayete göre de 224 bin peygamber göndermiştir. Kitap sayısı 10 kadar dır. Dört adeti büyük kitaplar diğerleri sayfalar halinde olan küçük kitaplardır. Allah (cc) peygamberleri yaşayan canlı numune canlı kitap olarak göndermiştir. Eğer peygamberler olmasaydı. Herkes kitabı okuyup kendi anladığı gibi din yaşamaya kalkardı halde o kitap Allah’ın kelamı olmaktan çıkar okuyup ondan istediği gibi kendince mana çıkaran insanın kitabı olurdu.

     Peygamberler Allah’ın canlı yaşayan kitabıdır. Onlarsız kitap olmaz onlar kitabı nasıl yaşamışlarsa insanların da onlara bakarak aynı şekil de yaşaması gerekir. İslam dininden önce ki dinler tahrip olmuş dinlerdir. Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerim de; *‘’Allah katında din İslam’dır/Allah’a teslim olmaktır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık/haset yüzünden ihtilafa düştüler… Kim Allah’ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah hesabı çabucak görecektir.’’ (Alimran 19) *

   ’’Yahudilerden bir kısmı, (Allah'ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, «Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)» diyorlar. Hâlbuki onlar, «İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak» deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.’’ (maide 46)

    * ‘’Kim İslam’dan/Allah’a teslim olmaktan gayrı bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette hüsrana düşenlerdendir’’ (Alimran 85).   

   * ’’Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler. (Al-i İmran Suresi, 100) 

     Allah (cc) ayetler de İslam dininden önce gelen kitapların tahrip olduğunu tek bozulmayan dinin hak dinin İslam olduğunu beyan etmektedir. Bazı maksatlı çevrelere bu ayet  ‘’Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.’’ (maide 51)

    Okununca ayetin sahibi olan Allah’a direk saldıramadıkları için bu ayeti onlara okuyan insanlara siz çok katı ve toleransız insanlarsınız diyerek aslında yüce Allah’a saldırıyorlar. Allah cc yarattıklarını müsaade edin de sizden daha iyi tanısın. Müslüman insanların yaşadıkları yönettikleri ülkelerde yüzyıllardır gayri Müslüm olan topluluklar can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din ve vicdan emniyeti altında çok rahat yaşamışlardır. Ancak Müslümanlar gayri Müslüm olan ülkelerde aynı rahatlıkta yaşayamamıştır. Bugün bu asırda dahi Müslümanları hor görüp ülkelerine dahi almıyorlar şimdi kim daha toleranslı. Müslümanlar kimsenin dini inancına karışmaz sadece gayri Müslümlere dini inancı gereği İslam’a davet ederek tebliğ yapar asla zorlamaz. Kendi dininde kalan insanların dinlerini yaşamasına asla engel olmaz. Müslüman din adamı kılığında ülkelerimize gelerek misyonerlik yaparak halkımızı imanı ile oynayarak hak yol İslam’dan çevirenlere karşı toleranslı olmamızı kimse bizden beklemesin.

   Buna Allah (cc) müsaade etmiyorken Allah’a imanı olan mü’min kul nasıl buna müsaade eder.