‘Hüseyin’e (a.s.) ağlamak günahları temizler’

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ağlayanlar Hüseyin gibi biri için ağlamalıdırlar. Zira ona ağlamak büyük günahları temizler. Muharrem ayı gelince hiç kimse babamı (a.s) gülerken göremezdi. On gün geçinceye kadar onu hüzün ve gam sarardı. Onuncu gün onun yas, hüzün ve ağlama günüydü ve şöyle buyururdu: Bugün Hüseyin'in (a.s) öldürüldüğü gündür"

<‘Hüseyin’e (a.s.) ağlamak günahları temizler’

H. OKAN EGESEL

İmam Sâdık (a.s), kendisinden, Peygamber'in (s.a.a) ve Fâtıma'nın (a.s), Ali ve Hasan'ın (a.s) şehadet günlerinin değil de Aşura gününün musibet açısından günlerin en büyüğü sayılmasının sebebi sorulunca şöyle buyurmuştur: "Hz. Hüseyin'in (a.s) günü musibet açısından bütün günlerden daha büyüktür. Bunun sebebi de Allah-u Teâlâ nezdinde yaratıkların en yücesi olan Ashab-ı Kisa'nın beş kişi oluşuydu... Hüseyin (a.s) öldürülünce artık Ehl-i Kisa'dan halk için teselli olacak bir başkası kalmamıştı. Dolayısıyla Hüseyin'in (a.s) gitmesi hepsinin gitmesi mesabesindeydi. Aynı şekilde O'nun baki kalması da Ehl-i Kisa'nın tümünün baki kalması mesabesindeydi."
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kimin Aşura günü musibet, hüzün ve ağlama günü olursa, Aziz ve Celil olan Allah kıyamet gününü onun sevineceği ve ferahlayacağı gün karar kılar."
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ağlayanlar Hüseyin gibi biri için ağlamalıdırlar. Zira ona ağlamak büyük günahları temizler. Muharrem ayı gelince hiç kimse babamı (a.s) gülerken göremezdi. On gün geçinceye kadar onu hüzün ve gam sarardı. Onuncu gün onun yas, hüzün ve ağlama günüydü ve şöyle buyururdu: Bugün Hüseyin'in (a.s) öldürüldüğü gündür."
İmam Bâkır (a.s), Hüseyin'in (a.s) Aşura günü uzaktan veya yakından ziyaret hadisinde şöyle buyurmuştur: "Daha sonra Hüseyin (a.s) için ağlayıp sızlar, evinde onlara karşı takiyye etmediği kimselere de ağlamasını emreder. Hüseyin'in (a.s) mateminde birbirine başsağlığı dilerler."
"Nasıl birbirimize başsağlığı dileyelim?" diye arz edilince, İmam (a.s.) şöyle buyurdu: "Şöyle deyiniz: Allah, Hüseyin'den (a.s.) dolayı bize erişen bu musibet sebebiyle ecrimizi büyük kılsın. Bizi ve sizi Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'inden, kanının velisi olan İmam Mehdi'nin (a.f) yanında intikam için kıyam eden kimselerden kılsın."
Muhammed b. Muhammed Mufit şöyle diyor: "Hüseyin (a.s) Muharrem'in onuncu günü öldürüldü. İmam Sâdık'tan (a.s) nakledildiği üzere bu günde lezzet verici şeylerden uzak durulmalı, yas ve matem merasimleri düzenlenmeli ve güneşin zevaline kadar yemekten ve içmekten sakınılmalıdır. Ondan sonra da yas tutanların yediği şeyler yenmelidir."
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey İbn-i Şebib! Eğer bir şeye ağlamak istiyorsan Hüseyin b. Ali b. Ebi Tâlib (a.s) için ağla. Zira bir koçu kestikleri gibi Hüseyin'in (a.s) başını kestiler ve onun ailesinden yeryüzünde eşleri olmayan on sekiz kişiyi öldürdüler." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).