İyiliği emret, iyilik ehlinden ol...

İmam Ali (a.s), Muhammed b. Hanefiyye'ye yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: "İyiliği emret ki, iyilik ehlinden olasın. Zira işlerin kemali, Allah Tebarek ve Teâlâ'nın nezdinde, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakladır"

<İyiliği emret, iyilik ehlinden ol...

H. OKAN EGESEL

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Müslümanlar için eziyet ve zahmet olan, yol kenarındaki bir ağacı kesen kimsenin cennette dolaştığını gördüm."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim Müslümanlara su ve ateşin zarar vermesine engel olursa cennet ona farz olur."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir su veya ateşin veya zorba bir düşmanın Müslümanlara zarar vermesine engel olursa Allah günahını affeder."
İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, Aziz ve Celil olan Allah'ın hasletlerinden iki haslettir. Her kim onlara yardım ederse, Allah kendisine izzet bağışlar ve her kim de onları yalnız bırakırsa, Aziz ve Celil olan Allah da onu yalnız bırakır."
İmam Bâkır (a.s) veya İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla Allah'a itaat etmeyen kimseye eyvahlar olsun."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsa, o Allah'ın ve Resûlullah'ın yeryüzündeki halifesidir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dinin sonu, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve hadleri (ceza hukukunu) uygulamaktır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şeriatın kıvamı; iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve hadleri uygulamaktır"
İmam Ali (a.s), Muhammed b. Hanefiyye'ye yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: "İyiliği emret ki, iyilik ehlinden olasın. Zira işlerin kemali, Allah Tebarek ve Teâlâ'nın nezdinde, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakladır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bütün iyi işler ve Allah yolunda cihad etmek, iyiliği emredip, kötülükten sakındırmaya kıyasla derin bir denize atılan bir tükürük gibidir."
İmam Ali (a.s), Sıffin savaşında kendisine, "Sen Irak'a geri dön ve biz de Şam bölgemize geri dönelim" diye söyleyen birine şöyle buyurmuştur: "Senin bu sözü, nasihat ve şefkat üzere söylediğini biliyorum. Şüphesiz Allah Tebarek ve Teâlâ yeryüzünde isyan edilmesinden, dostlarının sessiz kalmasından, iyiliği emretmemesinden ve kötülükten sakındırmamasından hoşnut olmaz. Dolayısıyla ben, savaşı cehennem zincirlerinden daha kolay buldum."
İmam Ali (a.s), Allah-u Teâla'nın, "Sana ulaşan şeyler hususunda sabret" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Maksat iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak yolunda insana ulaşan zorluklar ve eziyetlerdir."(Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).