İyiliği emret ve onunla amel et

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İyiliği emret ve kendin onunla amel etmeye çalış. İyiliği emreden ama ondan uzak duran, günahını yüklenen ve kendisini Allah'ın gazabına maruz bırakan kimse gibi olma!”

<İyiliği emret ve onunla amel etİmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Amelsiz, ahiretten ümidi olan kimseden olma... Başkalarını münkerden nehyeder ama kendisi o işten el çekmez. Emreder fakat emrettiği şeyi kendisi yapmaz."

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Münafık kimse, kötülükten sakındırır ama kendisi sakınmaz ve amel etmediği şeyleri emreder."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nifak açısından insanların en zahiri (münafıklıkları zahir olan) Allah'a itaati emreden ama kendisi amel etmeyen, günahtan sakındıran ama kendisi sakınmayan kimselerdir."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın sapmış olması için yapmadığı bir şeyi insanlara emretmesi veya kendisinin sakınmadığı bir şeyden onları sakındırması yeterlidir."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsana cehalet olarak insanları eleştirmesi ve kendisinin aynı şeyleri yapması yeterlidir."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Marufu emrettiği halde kendisi terk edene, kendisi işlediği halde münkerden nehyetmeye kalkışana Allah lanet etsin!"

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nice emredici kimse emir kabul etmez. Nice sakındırıcı bizzat sakınmaz. Nice öğüt veren öğüt almaz. Nice âlim ilminden faydalanmaz."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiliği emret ve kendin onunla amel etmeye çalış. İyiliği emreden ama ondan uzak duran, günahını yüklenen ve kendisini Allah'ın gazabına maruz bırakan kimse gibi olma!"

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Emrettiğin şeyle, herkesten önce amel et ve sakındırdığın şeyden, herkesten önce kendin sakın."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kimde şu üç haslet olursa dünya ve ahireti salim olur: İyiliği emretmek ve iyiliği kabul etmek, kötülükten sakınmak ve kötülükten sakınmayı kabul etmek ve yüce ve Celil olan Allah'ın hadlerini korumak."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanları kötülükten men edip kendiniz de kötülükten uzak durun. Çünkü siz önce kötülük etmemekle, sonra kötülükten nehyetmekle emrolundunuz."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü birisi getirilir ve cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı dökülür ve cehennemde değirmen eşeği gibi dönüp durur. Cehennemlikler onun etrafına toplanır ve şöyle derler: 'Ey falan kimse! Sana ne olmuş? Sen iyiliği emredip kötülükten sakındırmıyor muydun?' O, 'Tabii! İyi işleri emredendim ama kendim amel etmezdim; kötü işten sakındırır ama kendim o kötülüğü yapardım' diye cevap verir."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her ne kadar amel etmeseniz de iyiliği emredin. Her ne kadar kendiniz hepsinden sakınmasanız da kötülükten sakındırın."

Resûlullah (s.a.a), kendisine, "Biz sadece kamil bir şekilde riayet ettiğimiz şeyleri emreder ve sakındırırız" diye arz edilince şöyle buyurmuştur: "Hayır, her ne kadar kendiniz hepsiyle amel etmeseniz de iyilikleri emredin ve her ne kadar tümünden sakınmasanız da kötülükten sakındırın." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).