Onlara kötüler musallat olur...

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı terk edince ve Ehl-i Beyt'imden iyilere tâbi olmayınca, Allah onlara kötülerini musallat kılar ve bu takdirde iyileri dua etse de duaları müstecab olmaz"

<Onlara kötüler musallat olur...

H. OKAN EGESEL

Hz. Aişe şöyle diyor:
Peygamber (s.a.a) benim yanıma geldi. Yüzünden bir şeyler olduğunu anladım. Peygamber abdest aldı ve hiç kimseyle konuşmadı. Ben kulağımı odanın duvarına yaslayarak ne söylediğini işitmek istedim. Peygamber (s.a.a) minbere çıktı. Allah'a hamd-ü senada bulundu ve daha sonra şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Allah size şöyle buyurmuştur: 'İyiliği emredin ve kötülükten sakındırın. Bundan daha önce dua ederseniz, duanızı müstecab kılmam, Benden isterseniz size vermem ve Benden yardım dilerseniz, size yardım etmem."
İmam Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiliği emretmeniz ve kötülükten sakındırmanız gerekir. Aksi takdirde kötüleriniz işlerinizin dizginlerini ele geçirir ve böylece iyilerinizin duası da müstecab olmaz."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı terk edince ve Ehl-i Beyt'imden iyilere tâbi olmayınca, Allah onlara kötülerini musallat kılar ve bu takdirde iyileri dua etse de duaları müstecab olmaz."
İmam Ali (a.s), İbn-i Mülcem tarafından yaralandıktan sonra oğlu Hasan ve Hüseyin'e (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiliği emredip kötülükten men etmeyi terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra ne kadar çağırsanız da artık sizlere icabet edilmez."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ümmetim, dünyayı büyük görünce İslam'ın azameti onlardan alınır. İyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı terk edince de vahyin bereketlerinden mahrum kalırlar."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İyiliği emretmeli ve kötülükten sakındırmalısınız; aksi takdirde elimdeki bu sopanın kabuğunu soyduğum gibi Allah da derinizi yüzer. "
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ümmetim iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı terk edince, ismi yüce Allah'a savaş ilanında bulunmalıdır."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da Allah'ın azabı hepinizi çepeçevre sarar."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar bir zalimi görüp ellerini tutmazlarsa, Allah'ın azabının hepsini çepeçevre sarması yakındır." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).