‘Üstün iffet, itaat üzere ameldir’.....

İmam Ali (a.s), Muhammed b. Ebi Bekr'i Mısır'a vali tayin edince ona şöyle tavsiyede bulunmuştur: "Ey Muhammed b. Ebi Bekr! Bil ki en üstün iffet Allah'ın dininde sakınma ve Allah'a itaat üzere amel etmektir. Şüphesiz ki ben sana gizli ve açık durumlarında Allah'tan sakınmanı tavsiye ediyorum"

<‘Üstün iffet, itaat üzere ameldir’.....

H. OKAN EGESEL

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İffet, şehveti güçsüz kılar."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İffetin meyvesi, kanaattir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İffetin meyvesi, korunmadır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim iffetli olursa, günah yükleri hafifler ve Allah nezdindeki makamı yücelir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim organlarını iffetli kılarsa, ahlakı da güzel olur."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bulamadığını isterse, iffet süsüyle süslenmemiş olur."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Temizlik, iffetin göstergesidir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İffet ile ameller temizlenir (veya gelişir ve mükâfatı artar)."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kime iffet ve kanaat armağan edilirse, izzetle sözleşmiş olur."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İffete gelince... Hoşnutluk, huzû, nasip, rahatlık, gönül alma, huşû, hatırlama, tefekkür, bağışlama ve cömertlik iffetten kaynaklanmıştır. Bunlar, Allah'tan ve Allah'ın (rızkı) bölüştürmesinden hoşnut olan akıllı kimseye, sakınma sebebiyle hâsıl olan hasletlerdir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kanaat, en üstün iffettir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bil ki kanaat ve şehvetlere galebe çalmak, en büyük iffettir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kanaat, iffet miktarıncadır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Nefsini tanıyan kimse, kanaate ve iffete sarılmalıdır."
İmam Ali (a.s), Muhammed b. Ebi Bekr'i Mısır'a vali tayin edince ona şöyle tavsiyede bulunmuştur: "Ey Muhammed b. Ebi Bekr! Bil ki en üstün iffet Allah'ın dininde sakınma ve Allah'a itaat üzere amel etmektir. Şüphesiz ki ben sana gizli ve açık durumlarında Allah'tan sakınmanı tavsiye ediyorum."
Kur'an'da şöyle buyurulur:
"Bir kötülüğün karşılığı, aynı şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa, onun ecri Allah'a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez."
"Bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedendir, güçlü olandır." (bak. Bakara, 109; A'raf, 199; Rad, 22; Hicr, 85; Nur, 22; Zuhruf, 89; Casiye, 14; Tegabun 14).
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sizlere dünya ve ahiretin en iyi huylarını haber vermeyeyim mi? Sana zulmedeni bağışlaman, senden kopan kimseyle ilişki kurman, sana kötülük edene ihsanda bulunman ve senden esirgeyene bağışta bulunman."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bağışlamak, yüce insani hasletlerin tacıdır." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).