Yanlışın ve günahın ortağı olma!...

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Yeryüzünde bir günah ortaya çıktığı zaman, her kim ona şahit olur da o işi kınarsa, ona şahit olmayan kimse gibidir. Her kim de ona şahit olmaz ama o işten hoşnut olursa, o işe şahit olmuş kimse gibidir"

<Yanlışın ve günahın ortağı olma!...

H. OKAN EGESEL

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir topluluğun yaptığından razı olan, onlarla o işe girmiş gibidir; bâtıl işe girenin ise iki suçu vardır: Onu yapma ve yapılmasına razı olma suçu."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Halkı bir araya toplayan şey hoşnutluk ve hoşnutsuzluktur. (Bir iş hususundaki hoşnutluk veya hoşnutsuzluk sevap veya cezayı genelleştirir). Semud'un devesini sadece bir kişi kesmişti de hepsi bu duruma ses çıkarmayıp razı olunca da Allah azabı hepsine göndermişti."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ölçü, hoşnut olup olmamaktır. (Semud kavmine ait) deveyi sadece bir kişi boğazladı ama diğerleri onun işinden hoşnut oldukları için azap hepsine indi. O halde adil bir insan başa geçince, her kim onun hükümetinden hoşnut olur ve adalet yolunda kendisine yardım ederse, onun dostu ve yardımcısı sayılır. Bir zalim başa geçer de her kim onun hükümetinden razı olur ve yaptığı zulümlerde ona yardımcı olursa, şüphesiz o da onun dostu ve velisi sayılır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir işten razı olmak veya olmamak insanları o işe ortak kılar. O halde her kim bir işten razı olursa o işin ortağı olur. Her kim de o işten razı olmazsa, o işin (dairesinden) dışarı çıkar."
İmam Sâdık (a.s), "Benden önce de birtakım peygamberler mucizeler ve istediğiniz şeylerle geldiler. Eğer doğru söylüyorsanız neden onları öldürdünüz?" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Allah, onların peygamberleri öldürmediklerini biliyordu. Ama onlar peygamberi öldüren kimselere meyilli idiler. Dolayısıyla Allah bu temayülleri ve onların yaptıklarından hoşnut olmaları sebebiyle onları da katil olarak adlandırmıştır."
Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: "Bu ayetin muhatapları ile önceki peygamberleri öldüren kimseler arasında beş yüz yıllık bir zaman farklılığı vardır. Ama bunlar, o peygamberi öldüren kimselerin yaptıklarından hoşnut olduklarından Allah kendilerini de katil olarak adlandırmıştır."
İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim kötü bir işi iyi sayarsa o işe ortak olmuş olur."
İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir işe şahit olur da ondan hoşnut olmazsa, ona şahit olmamış gibidir. Her kim de bir işe şahit olmaz ama ondan hoşnut olursa ona şahit olmuş gibidir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Yeryüzünde bir günah ortaya çıktığı zaman, her kim ona şahit olur da o işi kınarsa, ona şahit olmayan kimse gibidir. Her kim de ona şahit olmaz ama o işten hoşnut olursa, o işe şahit olmuş kimse gibidir." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).